ספריית ״קול הילדים של רונה״, הינה ספריה קולית של יצירות ספרותיות, אשר הוקמה לרווחת תלמידי השכבות הצעירות בסיוע תלמידים נבחרים מן השכבות הבוגרות. 

הספרייה כוללת הקלטות של יצירות ספרותיות מתוך ספרי השפה של שכבות א׳ - ג׳ ומיועדת לשימוש שכבות אלה, בכיתה ובבית, במליאה ובקבוצות קטנות, לקידום מיומנויות שפה שונות, בניהן - קריאה מדויקת ומוטעמת, הבנת הנשמע וכתיבה בעקבות יצירות ספרותיות. 

מיזם ״ספריית קול הילדים של רונה״ הוגש לקרן לעידוד יוזמות של משרד החינוך, במענה לקול קורא לחדשנות, בשנת תשפ״ד, על ידי אילת יוסף, מורה בבית החינוך וזכה להכלל בין היוזמות שהקרן בחרה לממן ולסייע בקידומן בשנה זו.
צופית אחרק, מחנכת בבית החינוך ואילת יוסף, מובילות ביחד את המיזם בבית החינוך, בסיוע תלמידי השכבות הגבוהות שהתנדבו להקליט את התכנים בקולם.

Follow Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.